West-Brabant werkt door.
West-Brabant werkt door
In het formulier zijn velden niet ingevuld, die verplicht zijn.

Mobiliteitscentrum: werkgevers verbinden om vraag en aanbod personeel te matchen

Werkgevers bij elkaar brengen om capaciteitsvraagstukken op te lossen om uiteindelijk zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden. Dat is het doel van het nieuwe initiatief ‘WSP West-Brabant Mobiliteitscentrum’ van het WerkgeversServicePunt (WSP) West-Brabant.

09 juli, 2020

Nieuw dienstverleningsconcept
Corona heeft impact op de arbeidsmarkt. Er zijn ondernemingen die veel minder werk hebben en er zijn bedrijven bij wie de vraag naar medewerkers is gestegen. Met het WSP West-Brabant Mobiliteitscentrum wil het WSP West-Brabant deze werkgevers met elkaar verbinden om zo personeel van werk naar werk te begeleiden. Zo ondersteunen we werkgevers met hun personeelsvraagstuk. En zo dragen we bij dat werknemers in West-Brabant hun werk en inkomen behouden.

Het WSP West-Brabant wil hierin een stap vooruit zetten: “Andere tijden vragen om een andere aanpak. Met dit initiatief streven we ernaar de economisch en financiële gevolgen van de crisis te beperken. Wat mij betreft blijft deze proactieve aanpak niet beperkt tot in crisistijd, maar blijft dit ook daarna bestaan. We moeten samen de schouders eronder zetten om de werkgelegenheid in West-Brabant overeind te houden. Naast alle lokale en landelijke steunmaatregelen is dit een uitgestoken hand van het WSP West-Brabant richting de werkgevers en dat is een mooie stap”, aldus Marcel Willemsen, wethouder sociale zaken bij de gemeente Oosterhout en voorzitter bestuur Regionaal Werkbedrijf.

Van werk naar werk
Het WSP West-Brabant Mobiliteitscentrum ondersteunt werkgevers om personeel aan het werk te houden. Bijvoorbeeld door bedrijven met elkaar in contact te brengen zodat personeel kan worden ‘uitgeleend’. En door personeel te helpen bij de overstap van werk naar werk. Bij het mogelijk maken van deze matches stelt het WSP West-Brabant Mobiliteitscentrum de vaardigheden en capaciteiten van mensen centraal. Waar nodig kan een opleiding worden geboden om de overstap van personeel naar een andere branche of werkgever makkelijker te maken.

Expertise
Bij het WSP West-Brabant kan een werkgever altijd aankloppen met vraag om personeel. Nu wordt de aanwezige expertise uitgebreid om ook in dit nieuwe vraagstuk van werkgevers in te kunnen spelen. Het gezamenlijke team van WSP West-Brabant benadert actief werkgevers in West-Brabant om over- en ondercapaciteit in beeld te brengen en op te lossen. Marcel Mulders, Manager van het WSP West-Brabant Mobiliteitscentrum, zegt hierover: “We zijn blij dat we met het aanbieden van deze proactieve dienstverlening de werkgevers en werknemers in de regio in deze tijden nog beter kunnen bijstaan bij het oplossen van personeelsvraagstukken. De afgelopen twee weken zijn er enkele tientallen werkgevers benaderd en we merken dat deze actieve benadering zeer welkom is. Dit gaan we de komende weken en maanden verder uitbouwen, zeker met oog op de periode in het najaar wanneer de NOW gaat aflopen.” Mulders roept werkgevers in de regio met dit soort vraagstukken op om contact op te nemen met het WSP West-Brabant Mobiliteitscentrum. “Samen komen we verder”, aldus Mulders.

Oproep aan werkgevers
Werkgevers die geen werk meer hebben voor hun personeel of juist personeel zoeken, kunnen dit vanaf 9 juli melden via de website www.wspwestbrabant.nl/mobiliteitscentrum. Via deze website verbindt het WSP West-Brabant Mobiliteitscentrum werkgevers om vanuit een brede en intensieve samenwerking in de regio proactief aan oplossingen te werken. Concreet betekent dit dat werkgevers binnen één dag worden gebeld door een werkgeversadviseur van het WSP West-Brabant om de verschillende oplossingen voor het capaciteitsvraagstuk te bespreken. Daarnaast kun je ook bij het WSP West-Brabant terecht voor vragen over landelijke en regionale regelingen.

Meer nieuws