West-Brabant werkt door.
West-Brabant werkt door
In het formulier zijn velden niet ingevuld, die verplicht zijn.
WMI

WMI

Werkendam Maritime Industries is een cluster van 42 bedrijven. Bedrijven, die dankzij samenhang en samenwerking alles op het maritieme vlak aan boord hebben én aan boord kunnen brengen. Het Werkendamse maritieme cluster is gunstig gelegen aan de druk bevaren Merwedes. Het heeft van oudsher een goede naam opgebouwd met de bouw, reparatie en onderhoud van binnenvaartschepen. Inmiddels is er meer. Ook voor schepen voor zee- en kustvaart en voor projecten in de waterbouw, offshore en baggerij waterbouw weten klanten Werkendam te vinden.

Beatrixhaven 35, 4251 NK Werkendam