West-Brabant werkt door.
West-Brabant werkt door
In het formulier zijn velden niet ingevuld, die verplicht zijn.

Krachtenbundeling

In West-Brabant slaan werkgevers- en werknemersorganisaties samen met overheid en onderwijs de handen ineen om de arbeidsmarkt te laten WERKEN. Voor zowel werkgevers als werknemers kijken zij naar de behoeftes en ontwikkelingen die spelen in onze regio.

Het Bestuur Regionaal Werkbedrijf West-Brabant (BRW) nam het initiatief om de krachten van alle betrokken partijen te bundelen in één transparant en duidelijk loket: West-Brabant werkt door! Samen ontfermen we ons nu vanuit verschillende invalshoeken en expertises over alle onderwerpen die betrekking hebben op onze regionale arbeidsmarkt.

Werkgeversorganisatie
VNO NCW Brabant Zeeland
VNO NCW Brabant Zeeland

VNO-NCW Brabant Zeeland is het sterkste ondernemingsnetwerk van Brabant en Zeeland. We hebben een voortrekkersrol in vernieuwing en innovatie, werken nauw samen met onze leden én andere organisaties en maken nieuwe verbindingen tussen ondernemers mogelijk. VNO-NCW Brabant Zeeland biedt ondernemers een platform waar zij van elkaar en anderen kunnen leren en draagt via belangenbehartiging bij aan het verbeteren van de vestigingscondities.

Werknemersorganisaties / vakbonden
CNV
CNV

CNV is de vakbond die ervoor zorgt dat mensen werken met plezier en optimaal rendement halen uit hun loopbaan. Of het nu gaat om een hoger salaris, carrière maken, een veilige en leuke werkplek, opleidingen of de juiste balans tussen werk en privé, daarvoor staat het CNV.

FNV
FNV

FNV komt op voor de belangen van mensen op het gebied van werken en inkomen. Met meer dan één miljoen leden – jong en oud – is FNV de grootste vakbond van Nederland.

Onderwijs
Avans
Avans

Avans Hogeschool heeft 55 opleidingen in bachelor (voltijd en deeltijd) en associate degrees (tweejarig praktijkgericht onderwijs). Avans ontwikkelt talenten voor de toekomst. Dit geldt voor werkenden en niet-werkenden. Studenten die zich ervan bewust zijn dat een ‘leven lang leren’ nodig is om zich continu staande te houden in de dynamische arbeidsmarkt.

Curio
Curio

Curio is dé beroepsopleider van de regio West-Brabant. Curio biedt een breed aanbod van beroepsopleidingen voor 12 tot 67 jarigen van diploma’s tot certificaten. Curio is het expertise centrum voor een Leven Lang Ontwikkelen en op deze manier het eerste aanspreekpunt voor bedrijfs- en persoonsgerichte ontwikkelingsvraagstukken vanuit bedrijfsleven, de overheid en het individu.

Overheid
REWIN West-Brabant
REWIN West-Brabant

De regionale ontwikkelingsmaatschappij REWIN West-Brabant bouwt aan een economisch sterk West-Brabant door bedrijven te helpen bij groeien, innoveren en vestigen. REWIN initieert, stimuleert en verbindt bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden. Zo zorgt REWIN dat West-Brabant de plek is waar ondernemers willen zijn!

Regio West-Brabant (RWB)
Regio West-Brabant (RWB)

De 16 gemeenten in West-Brabant en het Zeeuwse Tholen hebben de gezamenlijke ambitie om de regio te versterken en te stimuleren op het gebied van economie, arbeidsmarkt, mobiliteit en ruimte. In het kader daarvan werken ze samen met ondersteuning van de Regio West-Brabant (RWB).

WSP West-Brabant
WSP West-Brabant

WerkgeversServicepunt (WSP) West-Brabant is hét aanspreekpunt voor personeelsvraagstukken, arbeidsmarktinformatie, regelgeving en subsidies. WSP West-Brabant is een samenwerking van verschillende uitvoeringsorganisaties, gemeenten en het UWV.

De partners in beeld
WSP West-Brabant
Anja den Braber WSP West-Brabant
Regio West-Brabant (RWB)
Astrid  Persons Regio West-Brabant (RWB)
FNV
Frans Szablewski FNV
Curio
Ivo van Opbergen Curio
CNV
Lenneke Moolenaar CNV
VNO NCW Brabant Zeeland
Susanne  Lambregts VNO NCW Brabant Zeeland
REWIN West-Brabant
Yvette Estourgie REWIN West-Brabant