West-Brabant werkt door.
West-Brabant werkt door
In het formulier zijn velden niet ingevuld, die verplicht zijn.

West-Brabant werkt door!

We bieden je inzicht in jouw route naar werk, scholing en informatie. Partners op de arbeidsmarkt in West-Brabant bundelen hun krachten op dit platform. Ze haken snel in op relevante vraagstukken en ontwikkelingen. Samen staan we voor een talentrijke arbeidsmarkt, goed opgeleide werknemers en betrokken werkgevers. We bieden de route naar werk en scholing in West-Brabant.

West-Brabant werkt door is:

West-Brabant werkt door is:

  • een waardevol platform voor werkzoekenden, werknemers, studenten, werkgevers, overheid en onderwijs
  • een centraal informatieloket voor alle arbeidsmarkt onderwerpen in onze regio
  • makkelijk en direct toegang tot contactpersonen voor werk, scholing en vragen over de arbeidsmarkt
  • Meet & Match-programma waar werkgevers en werkzoekenden elkaar ontmoeten, digitaal, vrijblijvend en ongedwongen 
  • mede mogelijk door de Provincie Noord-Brabant. Een initiatief van partners die samen (het beleid van) de arbeidsmarkt vormen. Samen dragen wij bij aan inhoud, actualiteit en ontwikkeling van deze site.