West-Brabant werkt door.
West-Brabant werkt door
In het formulier zijn velden niet ingevuld, die verplicht zijn.

Leerwerkloket West-Brabant

Het Leerwerkloket West-Brabant helpt bij vragen op het gebied van leren en werken. Voor vragen over het kiezen van een (nieuwe) opleiding, leren naast een baan, omscholing, solliciteren en/of financiële zaken kun je bij het loket terecht. Het leerwerkloket is voor iedereen, voor alle leeftijden en er zijn bovendien geen kosten aan verbonden!

Jouw advies op maat!

Om langdurig en duurzaam actief te zijn op een snel veranderende arbeidsmarkt is het van groot belang dat mensen zich een leven lang blijven ontwikkelen. Veranderend werk kan leiden tot ontslag en ontslag kan leiden tot (langdurige) werkloosheid. Een greep uit onze werkzaamheden is als volgt samen te vatten;

  • We adviseren over de juiste scholingsmogelijkheden voor iedereen die zich wil om- of bijscholen;
  • We geven een scholingsadvies op maat, zodat je direct aan de slag kunt;
  • We zorgen ervoor dat vragen uit de markt terecht komen bij opleidingsinstanties;
  • We geven voorlichting over leerwerktrajecten, duale trajecten, stageplaatsen en de mogelijkheden voor EVC-trajecten (Erkenning van Verworven Competenties);
  • We begeleiden bedrijven en instellingen bij om- of bijscholingstrajecten van werknemers.

Meer informatie

Wil jij ook graag jouw een persoonlijk adviesgesprek? Neem dan direct contact op met het leerwerkloket in West-Brabant of ga langs bij de dichtstbijzijnde locatie in de regio!