West-Brabant werkt door.
West-Brabant werkt door
In het formulier zijn velden niet ingevuld, die verplicht zijn.

Hélène Hendriks presenteert 2 november ‘Curio in bedrijf’

De mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt is een veelbesproken onderwerp. Samenwerking tussen mbo-onderwijs, bedrijven en instellingen is daarom van groot belang. Wat daarin de mogelijkheden zijn en welke voordelen dat oplevert voor de arbeidsmarkt komt op dinsdag 2 november aan bod in het webinar ‘Curio in bedrijf’. De beroepsopleider van de regio organiseert dit vanuit het internetmarketingbureau Yonego voor bedrijven en instellingen die al dan niet stagiaires hebben. Of die meer met het onderwijs samen willen doen, maar nog niet goed weten hoe ze dat kunnen opstarten. Hélène Hendriks spreekt hierover met tafelgasten uit de regionale politiek, werkgeversorganisatie VNO NCW, bedrijfsleven en onderwijs. Ook wordt het ‘Leerbedrijf van het jaar 2021’ bekendgemaakt.

27 oktober, 2021

Oud-student, ondernemer en wethouder als betrokken tafelgasten

In twee gespreksrondes komen diverse gasten aan het woord.

Het eerste deel gaat vooral in op ervaringen die de tafelgasten hebben op het gebied van samenwerking. En wat die inhoudt. Raymond Kouwenberg doet dat vanuit zijn rol als voorzitter van werkgeversorganisatie VNO NCW Breda, maar ook als directeur van schoonmaakbedrijf Klien en raadslid van de gemeente Breda. Marcel Willemsen, wethouder in Oosterhout, geeft zijn visie als voorzitter van ‘West-Brabant werkt met talent’.

Thijs Bruins weet als oud-student Podium- en Evenemententechniek heel goed wat het belang van een goede stage is voor de ontwikkeling van een mbo-student. Hij is inmiddels operationeel manager van TAIT Benelux. Deze marktleider op het gebied van podiumtechniek is sinds een jaar gevestigd in Bergen op Zoom. Van daaruit heeft hij korte lijnen met de Curio-opleiding. Studenten kunnen daar in de praktijk leren met de modernste technieken.

Vanuit Curio zelf licht onderwijsdirecteur Steven van Ringelestijn toe wat de economische waarde van een afgeronde mbo-opleiding is voor de West-Brabantse samenleving.

In de tweede ronde wordt de winnaar van het Leerbedrijf van het Jaar 2021 bekendgemaakt. Zij is dan ook tafelgast, samen met Curio-stagebegeleider Hilde Raats en studente Demi van Overveld. George Veerman praat vanuit zijn eigen ervaring met stagebegeleiding als ICT-ondernemer. Hij heeft zijn bedrijf verkocht en is dit schooljaar bij Curio in Roosendaal gestart als docent en stagebegeleider.

Het webinar is dinsdag 2 november van 12-13 uur online te volgen. Het wordt gestreamd vanuit Yonego in Breda. De toegangslink voor het webinar is te vinden op www.curio.nl/inbedrijf.

Verkiezing voor erkende leerbedrijven

Mbo-studenten volgen het praktijkgedeelte van hun opleiding bij een door SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) erkend leerbedrijf. Erkende leerbedrijven zijn een ‘schoolvoorbeeld’ voor de branche. Door studenten te helpen opleiden, leveren zij een belangrijke bijdrage aan de toekomst van het vakmanschap én nieuwe medewerkers.

Normaal gesproken organiseert SBB ook landelijk een verkiezing erkend leerbedrijf. Net als vorig jaar is deze helaas niet doorgegaan vanwege corona. Curio laat haar eigen verkiezing wel doorgaan.

Meer dan het vak leren

Vorig jaar was RWE gekozen als leerbedrijf van het jaar. Ludo Stroeken leidt daar al 11 jaar mbo-studenten op. Op de werkvloer van het bedrijf leren ze praktische en sociale vaardigheden. In nauw overleg met de scholen weet hij de studenten samen met collega-praktijkbegeleiders de juiste competenties bij te brengen.

Daarbij gaat het om meer dan alleen het aanleren van het vak. Ook de student als persoon is van belang. Het is goed als ze worden gestimuleerd om ook sociaal en maatschappelijk een ontwikkeling door te maken tijdens de stage. Stroeken kan studenten zeer goed enthousiasmeren voor het vak. Daarnaast is deze praktijkbegeleider altijd beschikbaar om op school te helpen. Niet alleen met het afnemen van proeve van bekwaamheid (= praktijkexamen) of het verzorgen van presentaties op school en op het bedrijf. Ook om studenten te helpen met het maken van een beroepskeuze.

Gekoppelde bedrijven (1)
Curio

Curio

Goed onderwijs is onmisbaar voor onze regio. Curio biedt een plek waar t...

Meer nieuws