West-Brabant werkt door.
West-Brabant werkt door
In het formulier zijn velden niet ingevuld, die verplicht zijn.
Regio West-Brabant (RWB)

Regio West-Brabant (RWB)

Founding partner
De 16 gemeenten in West-Brabant en het Zeeuwse Tholen hebben de gezamenlijke ambitie om de regio te versterken en te stimuleren op het gebied van economie, arbeidsmarkt, mobiliteit en ruimte. In het kader daarvan werken ze samen met ondersteuning van de Regio West-Brabant (RWB).

Samen slaan we sinds 2011 de handen ineen voor thema’s die de gemeentegrenzen overstijgen. Dat gebeurt vanuit een gezamenlijk, regionaal belang, voornamelijk op bestuurlijk en strategisch niveau. We spelen in op behoeften van de gemeenten en ontfermen ons over regionale vraagstukken. De focus ligt op het versterken van het economisch vestigingsklimaat.

Waar kunnen we bij helpen?

Namens het RWB is het Actieprogramma RWB 2019-2023 de leidraad waarop het beleid voor de komende jaren is geënt. Het actieprogramma is tot stand gekomen op basis van vier pijlers; Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte. Met betrekking tot de strategische pijler Arbeidsmarkt behandelt RWB de volgende opgaven;

  • Opleidingen laten aansluiten op (toekomstige) vraag bedrijfsleven. Aan de hand van de Human Capital-agenda komen tot kwalitatieve interventies;
  • Binden en boeien van arbeidspotentieel. Initiatie en organisatie van kennistafels waar arbeidsmarkt gerelateerde thema’s centraal staan;
  • Verkleinen van de kloof tussen mens en arbeidsmarkt, financiële en projectmatige ondersteuning voor initiatie programmering in de regio.
Contact
Regio West-Brabant (RWB)
Regio West Brabant Projectleider