West-Brabant werkt door.
West-Brabant werkt door
In het formulier zijn velden niet ingevuld, die verplicht zijn.
SBB

SBB

Founding partner
SBB is de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven. In het bestuur en de commissies zijn zowel partners uit het onderwijs als het georganiseerd bedrijfsleven vertegenwoordigd en samen werken zij aan een optimale aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt. SBB heeft wettelijke taken en enkele additionele taken vanuit het ministerie van OCW en het ministerie van SZW.
Wil je weten wat SBB doet? Lees het hier!

Wat doet SBB?

  • SBB zorgt er onder andere voor dat er voldoende en kwalitatieve erkende leerbedrijven zijn die stages en leerbanen aanbieden aan mbo-studenten of werkenden en werkzoekenden die zich willen bij- of omscholen.
  • SBB maakt afspraken over wat de student of omscholer moet weten en kunnen om een mbo-diploma, mbo-certificaat of praktijkverklaring te behalen.
  • SBB verzamelt feiten en cijfers over onder andere het beroepsonderwijs, arbeidsmarkt, stages en leerbanen.
Contact
SBB
Ilse Stecher Regionaal adviseur arbeidsmarkt en onderwijs