West-Brabant werkt door.
West-Brabant werkt door
In het formulier zijn velden niet ingevuld, die verplicht zijn.
VNO NCW Brabant Zeeland

VNO NCW Brabant Zeeland

Founding partner
VNO-NCW Brabant Zeeland is het sterkste ondernemingsnetwerk van Brabant en Zeeland. We hebben een voortrekkersrol in vernieuwing en innovatie, werken nauw samen met onze leden én andere organisaties en maken nieuwe verbindingen tussen ondernemers mogelijk. VNO-NCW Brabant Zeeland biedt ondernemers een platform waar zij van elkaar en anderen kunnen leren en draagt via belangenbehartiging bij aan het verbeteren van de vestigingscondities.

Kerntaken en thema’s

VNO-NCW Brabant Zeeland heeft twee kerntaken: Belangenbehartiging en Kennisdelen en ontmoeting. De leden van VNO-NCW Brabant Zeeland hebben drie thema’s benoemd die zij belangrijk vinden. De eerste drie thema’s zijn leidend in de belangenbehartiging: Arbeidsmarkt en onderwijsInfrastructuur en ruimte en Milieu en duurzaamheid. In onze Academy besteden we aandacht aan het vierde thema: Innovatie en ondernemerschap. Hierin staat ontmoeting en kennisdeling centraal.

Binnen de thema’s hebben we een aantal prioriteiten benoemd: de onderwerpen die er écht toe doen en waarop wij – als VNO-NCW Brabant Zeeland- het verschil kunnen maken voor u als ondernemer. Die hebben we uitgewerkt in onze Ondernemerscirkel.

Coronavirus: Informatie en noodmaatregelen voor ondernemers

Er is veel informatie en maatregelen volgen elkaar snel op. We bieden je relevante en actuele informatie voor jou als ondernemer. Ook helpen wij jou persoonlijk met individuele vragen. Welke noodmaatregelen zijn van kracht?

Kijk hier voor de geldende maatregelen en initiatieven voor ondernemers.

 

Contact
VNO NCW Brabant Zeeland
Susanne  Lambregts Regiomanager West-Brabant