West-Brabant werkt door.
West-Brabant werkt door
In het formulier zijn velden niet ingevuld, die verplicht zijn.
WSP West-Brabant

WSP West-Brabant

Founding partner
WSP West-Brabant (WerkgeversServicepunt West-Brabant) is hét aanspreekpunt voor personeelsvraagstukken, arbeidsmarktinformatie, regelgeving en subsidies. Een samenwerking van verschillende uitvoeringsorganisaties, gemeenten en UWV.

WSP West-Brabant voor werkgevers en werknemers

Het WSP West-Brabant:

  • bemiddelt en begeleidt werknemers met een (tijdelijke) uitkering naar betaald werk 
  • brengt vraag en aanbod duurzaam bij elkaar 
  • bouwt aan een netwerk van betrokken werkgevers 
  • kent de kandidaten om werkgevers goed te helpen
  • denkt mee over scholing, subsidie of andere regelingen. 

Advies

Voor werkgevers zijn de voortdurende veranderingen in wet- en regelgeving over de arbeidsmarkt nauwelijks bij te houden. WSP West-Brabant ondersteunt werkgevers met informatie over landelijke, regionale en lokale maatregelen. Werkgevers kunnen terecht bij ons mobiliteitscentrum. We denken met hen mee over vraagstukken rond personeel en scholing. WSP West-Brabant is partner van West-Brabant werkt door! 

Informatie en contact met de regionale werkgeversadviseurs: www.wspwestbrabant.nl.