West-Brabant werkt door.
West-Brabant werkt door
In het formulier zijn velden niet ingevuld, die verplicht zijn.

WBWD-bestuurders in the picture: Frans Szablewski

Het allereerste interview in de nieuwe rubriek: WBWD-bestuurders in the picture. Hierin komen de bestuurders van West-Brabant werkt door aan het woord. Een interview met FNV-bestuurder Frans Szablewski mag hierin zeker niet ontbreken. Gedreven, eigenwijs en een vrijbuiter. Dat zijn woorden die Frans typeren. Je herkent hem aan zijn rode sjaal. Zijn jarenlange ervaring als vakbondsbestuurder en kennis van de arbeidsmarkt zet hij graag in voor West-Brabant werkt door! Met als doel de positie van werknemers te bewaken en te versterken.

20 januari, 2022

Frans: “Het doel van West-Brabant werkt door is naar mijn mening een gekwalificeerde werknemer koppelen aan een optimistische werkgever die bestaanszekerheid biedt. FNV heeft een groot netwerk en veel kennis van de arbeidsmarkt en de regio West-Brabant. Ik zie het als mijn taak om de positie van de werknemer in de gaten te houden. Nog te veel werkende mensen zitten onder de armoedegrens. Werk zou bestaanszekerheid moeten bieden, maar dat staat stevig onder de druk. Aan de andere kant zijn er nog nooit zoveel kansen op de arbeidsmarkt geweest als nu ondanks corona.

Uitdagingen en kansen op de arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt stortte door corona gelukkig niet rampzalig in elkaar en dat is een signaal dat onze regionale economie sterk is. Het is onze taak in de regio om mensen die willen wisselen van baan of die hun baan dreigen te verliezen via opleiding en ontwikkeling klaar te maken voor de arbeidsmarkt na corona. Denk daarbij aan meer technisch opgeleide mensen. De onderstaande punten zijn belangrijk voor een beter functionerende arbeidsmarkt:

  • Blaas de Flex- en zekerheid agenda nieuw leven in (Flexicurity)

We moeten af van onze conservatieve agenda en kijk op de arbeidsmarkt. Ik ben voorstander van de Flex- en zekerheid agenda. Dit houdt in: geen vaste baan, maar vast werk. Bouw daaromheen een structuur, bijvoorbeeld een door sociale partners op te richten regionaal uitzendbureau/pool van arbeidsreservisten. En opleidingen bij een of meerdere regionale bedrijfsscholen voor de belangrijke sectoren.

  • Ontwikkel medewerkers en creëer meer stageplaatsen

Opleiden en ontwikkelen, dat zijn de codewoorden. Daar moeten werkgevers in investeren. Ook moeten werkgevers zich inspannen om meer stageplaatsen ter beschikking te stellen.

  • Meer waardering voor vakmensen

West-Brabant heeft praktische werknemers nodig. Laten we de praktijkopleidingen meer promoten en als samenleving de praktisch opgeleide mensen meer gaan waarderen.

  • Verbeter de rechtspositie van arbeidsmigranten

Ruimte creëren voor arbeidsmigranten en hun rechtspositie verbeteren, zoals o.a. ontkoppelen werk en bed.

De arbeidsmarkt is van werkgevers en werknemers

Als samenwerkingspartners binnen West-Brabant werkt door combineren wij onze krachten en bundelen we het beste van ons allen. Maar onze dienstverlening en samenwerking is nog niet optimaal. Daar moeten we stappen maken en elkaar versterken. Als dat lukt hebben we goud in handen. Als vakbonden en sociale partners (zoals VNO-NCW en MKB) willen wij niet alleen inspraak, maar ook zeggenschap over de arbeidsmarkt. Cruciaal worden de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Wie worden de nieuwe wethouders en met welke ploeg gaan we straks verder?”

Meer nieuws