West-Brabant werkt door.
West-Brabant werkt door
In het formulier zijn velden niet ingevuld, die verplicht zijn.

Droom waarmaken met gratis bij- of omscholing via Curio en Brabant Leert

Sinds de start van dit schooljaar bestaat de mogelijkheid voor inwoners van Brabant zich te laten bij- of omscholen. Zij kunnen kosteloos of tegen een beperkte vergoeding kortlopende cursussen volgen via Curio. Ook werkgevers kunnen aanvragen doen voor hun medewerkers. Door Corona zijn veel werknemers genoodzaakt over te stappen naar een andere sector. Er is wel werk, maar vaak zijn de huidige kennis en vaardigheden van werkzoekenden niet passend bij het aanbod op de arbeidsmarkt. Bij- of omscholing lijkt hier de voor de hand liggende oplossing. De provincie Noord-Brabant heeft hiervoor een landelijke subsidie, NL leert door, beschikbaar gesteld. Curio is namens Brabant Leert de uitvoerder hiervoor in West-Brabant.

09 november, 2021

Meer aandacht voor Leven Lang Ontwikkelen door coronacrisis

De subsidieregeling ‘NL leert door’ is er voor iedereen tussen de 18 jaar en de pensioen gerechtigde leeftijd. Het maakt daarbij niet uit of de persoon in loondienst is, een flexibel contract heeft of werk zoekt. Ook zelfstandigen en zzp’ers kunnen via de subsidieregeling gebruik maken van (kosteloze) scholing, begeleiding of ontwikkeladvies.

Joan Adriaanse, projectmanager van Curio bedrijfsopleidingen, is blij met deze mogelijkheden: “Het sluit prima aan op het Leven Lang Ontwikkelen. Sinds twee jaar zetten we hier als beroepsopleider van de regio fors op in. De coronacrisis heeft dit proces versneld. Juist door deze subsidies én de situatie op de arbeidsmarkt wordt het belang van LLO nu erkend. En nog beter, er is actie op gezet. Vanuit de contacten die we al hadden met het bedrijfsleven via Curio bedrijfsopleidingen kunnen we snel maatwerk leveren”.

Cursussen ook voor persoonlijke ontwikkeling

BrabantLeert zet de middelen in voor regio Brabant. Ze werkt daarvoor samen met verschillende partijen, waaronder de Provincie Noord-Brabant, de verschillende arbeidsmarktregio’s, MBO / ROC’s in Brabant (via Kennispact mbo), VNO NCW, RWB, FNV en CNV. Juist nu na coronatijd is samenwerking belangrijk, om zo min mogelijk mensen aan de kant te hebben staan en hun opleidingsniveau toekomstproof te maken.

De subsidie is beschikbaar tot en met september 2022. Voor die tijd moet de cursus afgerond zijn. Curio biedt onder andere cursussen aan voor de sectoren Groen, Zorg, Techniek en Logistiek. Maar ook voor persoonlijke ontwikkeling. Belangstellende werknemers en werkgevers kunnen contact opnemen met Curio bedrijfsopleidingen om eerst de mogelijkheden te bespreken. Of ze kunnen zich aanmelden via de site van BrabantLeert.nl. Daar kan eenvoudig een aanvraag worden geplaatst.

Gekoppelde bedrijven (1)
Curio

Curio

Goed onderwijs is onmisbaar voor onze regio. Curio biedt een plek waar t...

Meer nieuws