West-Brabant werkt door.
West-Brabant werkt door
In het formulier zijn velden niet ingevuld, die verplicht zijn.

“Ons team is een soort Nederlands elftal!”

“Als operationeel manager voor West-Brabant werkt door! werk ik samen met werkgeversadviseurs en werknemersadviseurs aan het operationeel maken van het mobiliteitsteam. Onze werkgeversadviseurs zijn er om werkgevers te adviseren over personeel in brede zin. Ze helpen bij het vinden van personeel. Of zoeken een werkplek voor het personeel dat door corona nu (tijdelijk) niet kan werken voor de werkgever. Ook adviseren ze over de ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van personeel. Onze werknemersadviseurs helpen mensen die door corona zonder werk zijn komen te zitten. We voeren gesprekken, zoeken mee naar een andere baan en daar hoort soms ook omscholing of bijscholing bij.

04 mei, 2021

Extra dienstverlening

Je kon natuurlijk altijd al bij verschillende partijen aankloppen als je zonder werk kwam te zitten. Dat kan nog steeds. Maar nu bieden wij aanvullende dienstverlening voor een extra steuntje in de rug. Die extra’s bestaan uit passende scholing zoeken, coaching bij solliciteren of een cursus rouwverwerking bij het verlies van een baan. We zijn er voor iedereen die het hard nodig heeft. Bijvoorbeeld mensen met een taalachterstand, ouderen of juist starters op de arbeidsmarkt.

Succesverhalen, die zijn er zeker!

We hielpen onlangs een steigerbouwer die zijn werk door corona niet meer kon uitvoeren. Hij wilde graag verder in de duurzame economie en maakte een mooie carrièreswitch naar het onderhoud van windmolens. Wij faciliteerden hem om die vraag helder te krijgen en met een passende opleiding.

We spelen allemaal in Oranje

Het interessante vind ik het werken in een gemixt en multidisciplinair team. Medewerkers van het WSP, FNV en CNV, VNO-NCW, leerwerkloket, UWV en gemeenten vormen samen een team en vullen elkaar aan. Het onderwijs en SBB ondersteunt dit team. Vergelijk het met de spelers van verschillende voetbalclubs die voor het Nederlands elftal uitkomen. We bundelen de krachten en spelen allemaal in Oranje, los van welke organisaties we komen. Zo kun je het zien.

Zingeving

Uit rekenmodellen blijkt dat er een ontslaggolf aan komt. Daarnaast zien we dat er veel vacatures zijn die we de komende jaren moeilijk ingevuld krijgen. Hoe mooi is het dat werklozen of werknemers die zich oriënteren op een andere baan deze vacatures, eventueel met omscholing, kunnen gaan invullen? Ik zie dat als een kans.

Je staat er niet alleen voor

Ik wil elke werknemer, werkgever of werkzoekende vertellen dat wij er zijn om je te helpen. Heb je hulp nodig of behoefte aan een gesprek? Kom naar ons! Je hoeft het niet alleen te doen. Het mobiliteitsteam staat voor je klaar!”

Meer nieuws