West-Brabant werkt door.
West-Brabant werkt door
In het formulier zijn velden niet ingevuld, die verplicht zijn.

Subsidieregeling NL leert door

De rijksoverheid komt met een tijdelijke subsidieregeling "NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk".

16 maart, 2021

Doel en doelgroep subsidieregeling

Via de subsidieregeling kunnen sectororganisaties ontwikkeladvies, scholing en begeleiding bieden aan (toekomstige) werkenden in de sector. Het doel van de regeling is om werknemers die dreigen hun baan te verliezen, waar nodig is te ondersteunen in het behouden van werk of het vinden van ander werk. Hierbij kun je denken aan werknemers bij bedrijven die grootschalig worden gereorganiseerd of werknemers in branches waar de werkgelegenheid door de coronacrisis sterk is teruggelopen. Op grond van de regeling kunnen samenwerkingsverbanden van sectoren, werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties, O&O-fondsen en andere betrokkenen subsidie aanvragen waarmee zij trajecten kunnen aanbieden aan deze doelgroep.

Wat kun je aanvragen?

Er is een totaalbedrag van €14 miljoen beschikbaar voor kleinere aanvragen met een subsidiebedrag tussen de € 300.000 en € 1 miljoen. Daarnaast is €56 miljoen beschikbaar voor grotere aanvragen van een bedrag van €1 tot en met €5 miljoen. Subsidieaanvragers kunnen vanaf 15 maart 2021, 9.00 uur tot en met 26 april 2021, 17.00 uur, (Europees-)Nederlandse tijd een subsidieaanvraag indienen. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Meer nieuws